Anasayfa » Bilim » Antropoloji Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

Antropoloji Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

Antropoloji kısaca insanı biyolojik, kültürel ve toplumsal açıdan inceleyen bilim dalıdır. Bu yazıda bize kendimizi anlatan çok önemli bir bilim dalından bahsedeceğim. Konuya antropoloji nedir diye başlayıp, devam eden kısımlarda Antropolojinin alt dallarına da kısaca değineceğim.

Antropoloji Nedir?

Antropoloji, tarih öncesi çağlardan günümüze dünyanın her köşesindeki insanların ve kültürlerin bütünsel olarak incelenmesidir.

Sürekli olarak yeni teknolojileri ve fikirleri içeren geniş bir disiplindir. Antropoloji ancak, Eski Dünya insanlarının yeni kıtaların keşfiyle, yeni keşfedilen yerlerde yaşayan insan topluluklarıyla tanışmasından sonra gerçek anlamda bir bilim dalı olarak önem kazanmıştır.

Antropolojinin Alt Dalları

Antropoloji 4 farklı alt alanda incelenmektedir.

Sosyokültürel Antropoloji Nedir?

Toplumsal ilişkilerle, bu ilişkilerin ilkel topluluklardaki önemi ve sonuçlarıyla ilgilenir. İnsanların belirli yerlerde nasıl yaşadıklarını, toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkileri inceler. Bunların topluluklardaki önemi ve sonuçlarıyla da ilgilenir.

Bir diğer ifadeyle avcı-toplayıcı toplumlardan alışveriş merkezi ziyaretçilerinin alışkanlıklarına kadar tüm çeşitliliğiyle insan davranışını araştıran geniş bir disiplindir.

Sosyokültürel Antropoloji kendi içinde iki önemli gruba ayrılır. Bunlardan ilki olan Etnografi ilkel insan ya da uygar tek bir grubun kültürü ile ilgilenir. İkincisi olan Etnoloji ise iki ya da daha fazla grubun kültürlerini karşılaştırmalı olarak inceler.

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji, geride bıraktığımız malzemeler, eşyalar, vs. aracılığıyla insan kültürünü inceler. Arkeolojik araştırmalar için zaman aralığı, milyonlarca yıl önce en eski insan atalarıyla başlar ve günümüze kadar uzanır.

Arkeologlar yerden çanak çömlek ve alet edevat gibi şeyleri dikkatlice çıkarırlar. Ayrıca bir halkın günlük yaşamlarını öğrenmek için evlerin, çöp çukurlarının ve mezarların yerlerini haritalarlar. Diğer yandan insanların doğal ortamlarını nasıl kullandığını ve değiştirdiğini anlamak için insanların yaşadığı yerlerden bitki, hayvan ve toprak kalıntılarını toplarlar.

Yazı Önerisi: Arkeoloji Nedir? Arkeolojinin Önemi ve İnceleme Alanları

Fiziksel Antropoloji Nedir?

İnsanı biyolojik bir tür olarak, geçmişteki evrimini araştırarak, fiziksel karakterlerini inceler. Tarih öncesi insanı incelerken arkeoloji ile ilişki kurar.

Fiziksel antropoloji ile arkeoloji arasındaki fark, arkeoloji insanoğlunun elinden çıkan yapıların, eşyaların kalıntıları ile ilgilenirken, fiziksel antropoloji fosillerle ilgilenir diye kısaca açıklanabilir.

Dilbilimsel Antropoloji Nedir?

Dilbilimsel antropoloji, dilin doğasına, yapısına, evrimine ve insan üzerinde oynadığı kritik role odaklanır.

Bu alanda çalışan antropologlar, insanların dünya genelinde iletişim kurmanın birçok yolunu inceler. Zira dilin dünyayı nasıl gördüğümüzle ve birbirimizle nasıl ilişki kurduğumuzla nasıl bağlantılı olduğuyla ilgileniyorlar.

Sonuç ve Değerlendirme

Antropolojinin temel amacı, evrimsel kökenlerimizi, bir tür olarak farklılığımızı ve dünya çapında ve zaman içinde sosyal varoluş biçimlerimizdeki büyük çeşitliliği anlamaktır. Bu amaçla da insanlığı sistematik olarak inceler.

Antropolojinin odak noktasında ise hem ortak değer olarak insanlığımızı hem de bunun içindeki çeşitliliğimizi anlamak vardır.

Kaynak:
https://www.americananthro.org/AdvanceYourCareer/Content.aspx?ItemNumber=2150
https://anthropology.ucdavis.edu/undergraduate/what-is-anthropology
https://www.livescience.com/44833-what-is-anthropology.html
https://anthropology.missouristate.edu/About.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir