Benelüks Nedir? Benelüks Ülkeleri Hangileridir?

Benelüks, Benelüks ülkeleri de denilen Belçika, Hollanda ve Lüksemburg olmak üzere üç Batı Avrupa ülkesinin siyasi, kültürel ve ekonomik birliğini ifade eder. Birliğin ismi de kurucu devletlerin her birinin adlarının ilk iki veya üç harfinin birleşiminden türetilmiştir.

Benelüks (Benelux): Belgium (Belçika), Nedherlands (Hollanda), Luxembourg (Lüksemburg)

Benelüks Birliği, dünyanın en eski ekonomik birliklerinden biridir. Birlik, üye devletler arasında işbirliğini ve ekonomik entegrasyonu teşvik etmek için kurulmuştur.

Benelüks ülkeleri hangileridir?
Benelüks ülkeleri hangileridir?

Benelüks Birliği’nin Tarihi

Birlik, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Eylül 1944’te Londra Gümrük Konvansiyonu’nda kurulmuştur. Üç ülkenin liderleri Londra’da bir araya geldi ve savaş sonrası ekonomik stratejilerini tartıştı.

Birlik anlaşması 1944’te imzalanmasına rağmen, ülkelerin ekonomilerinin savaşın sonuçlarından istikrar kazandığı 1948’e kadar yürürlüğe girmedi.

Başlangıçta Benelüks Gümrük Birliği olarak anılmıştır. Üye devletler, gümrük vergilerini ve ithalat vergilerini düşürme, ithalat kotalarını kaldırma ve Benelüks ülkeleri arasındaki diğer ticaret kısıtlamalarını hafifletme konusunda anlaştılar.

Benelüks Birliği’nin Avrupa Birliği’ndeki Rolü

Benelüks Birliği, daha büyük yapıdaki Avrupa Birliği’nin meydana gelmesinde etkili oldu. Örneğin, Batı Almanya, İtalya ve Fransa, 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu oluşturmak için Benelüks Birliği ülkelerine katıldı.

Birlik büyüyerek Avrupa Ekonomik Topluluğu ve daha sonra Avrupa Birliği oldu. Avrupa Birliği, kuruluşundan bu yana Benelüks birliğinin üzerinde ön plana çıkmıştır. Ancak Benelüks Birliği Belçika, Hollanda ve Lüksemburg için hala önemini korumaktadır.

Yazı Önerisi: Jean Monnet Bursu hakkında bilinmesi gereken her şey

Benelüks Birliği’nin Yapısı

Benelüks Birliği çeşitli kurumlardan oluşmaktadır. Bunlar arasında Benelüks Parlamentosu, Genel Sekreterlik, Birlik Konseyi ve Bakanlar Komitesi bulunmaktadır.

Diğer yandan Benelüks Birliği’nin merkezi idari birimi, Brüksel’de bulunan Genel Sekreterliktir. Bakanlar Komitesi’ni, diğer çeşitli komiteleri ve Ekonomik Birlik Konseyi’ni bünyesinde bulundurur.

Benelüks Parlamentosu 1955’te kurulmuştur. Belçika parlamentosundan 21, Hollanda Parlamentosu’ndan 21 ve Lüksemburg parlamentosundan yedi üyeden oluşmaktadır. Zira birlik, üç üye ülke arasında hükümetler arası işbirliğini gerektirmektedir.

Benelüks Birliği üyelerinin birleşik yasaları vardır. Birlik anlaşması, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında ekonomik, sosyal ve mali politikalarda işbirliği çağrısında bulunur. Benelüks Birliği kurumlarına ek olarak, üç devlet Brüksel’de bulunan Benelüks Adalet Divanı’nın ve Lahey’de bulunan Benelüks Fikri Mülkiyet Örgütü’nün de iştirakleridir.

Benelüks Adalet Divanı, yargıçlarını Lüksemburg, Hollanda ve Belçika’daki en yüksek mahkemelerden alır. Mahkeme, üye devletlerin evrensel yasalarının tutarlı bir şekilde yorumlanmasını garanti eder.

Benelüks Fikri Mülkiyet Teşkilatı 2005 yılında kurulmuştur. Teşkilat, Benelüks ülkeleri için tasarımları ve ticari markaları tescil eden resmi kurumdur.

17 Haziran 2008’de ise yeni bir Benelüks Antlaşması imzalanmıştır. O andan itibaren, iş birliği üç ana temaya odaklandı: Bunlar iç pazar-ekonomik birlik, sürdürülebilir kalkınma-adalet ve içişleri.

Benelüks Ülkeleri İşbirliği

Benelüks Birliği, üye ülkeleri arasında olduğu kadar bir bütün olarak Avrupa kıtası için de önemli bir birliktir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ekonomilerinin yeniden inşasında kilit rol oynadı. Şüphesiz birliğin başarısı, üç üye ülke arasındaki ortak çabanın bir sonucudur.

Kaynak:
https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-benelux-union.html

Yorum yapın