Anasayfa » Kimdir? » Sigmund Freud Kimdir? Hayatı ve Yaptığı Çalışmalar

Sigmund Freud Kimdir? Hayatı ve Yaptığı Çalışmalar

Avusturyalı nörolog ve psikanalist olan Sigmund Freud psikanaliz teorilerini ve tekniklerini geliştirmesiyle tanınmıştır. Bu yazıda Sigmund Freud kimdir, hayatı ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler bulacaksınız.

Sigmund Freud Kimdir?

Freud, 6 Mayıs 1856’da Avusturya’nın şimdi Çek Cumhuriyeti olarak bilinen Freiberg kasabasında doğdu. Dört yaşındayken, Freud’un ailesi Viyana’ya taşındı.

Yahudi asıllı olan Freud, 1873 yılında Viyana Üniversitesi’nde tıp öğrenimine başladı. Bu eğitimi sürerken Ernst Von Brücke’nin fizyoloji laboratuvarında ve Theodor Meynert’in psikiyatri servisinde çalıştı. Beyin anatomisi ve sinir sistemi üzerinde araştırmalar yaptı.

1885’de nöropatoloji doçenti oldu. Aynı yıl, Paris Salpetriere Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Burada ünlü nörolog Charcot’tan hipnoz tekniğini öğrenmiş ve histeride cinselliğin rolü üzerine eğilmiştir.

Bir süre Viyanalı tıp doktoru Josef Breuer ile çalıştı. Hipnoz yöntemi ile bilinçaltına itilmiş olayları bilinç düzeyine çıkarmayı amaçladılar. Freud’un, histeride cinsel çatışmanın temel sorun olduğu yolundaki kanısı iki bilim adamını ayırdı. Bundan sonra Freud, hipnozdan vazgeçerek serbest çağrışım yöntemini kullandı.

1900’lerde artık psikanalitik kuramını geliştiren ünlü bir bilim adamıydı. 1902’de profesör olduktan sonra birçok ünlü psikanalisti yetiştirdi ve ardından Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nü kurdu (1908). Kısa bir süre sonra bu okul Uluslararası Psikanaliz Derneğine dönüştü.

Freud’un Teorileri ve Çalışmaları

Psikanalitik kuramını, ruhsal gerekirciliğe dayandıran Sigmund Freud, davranışların kökenindeki nedenleri ortaya koymaya çalıştı. Bu nedenleri ise ruhsal dünyayı oluşturan bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı tabakalarında aradı.

Almanya’da Naziler iktidara gelince Freud’un kitapları yakılmıştır. Avusturya’nın işgalinden sonra 1938’de Londra’ya göçmek zorunda kaldı. Yahudi katliamı, savaş ve faşizmin kıyımları Freud’un geliştirdiği düşünceleri de etkilemiştir.

Freud’un en çok tartışılan teorilerinden bazıları şunları içeriyordu:

İd, Ego ve Süperego

Freud, id, ego (ben) ve süperego (üst ben) olarak insanın ruhsal yapısını üçe ayırmıştır. Bunlar arasındaki ilişkileri çocukluk dönemine bağlayarak incelemiştir.

İd, yalnızca zevk veya acının sonucu üzerinde çalışan, cinsellik ve saldırganlık içgüdülerinden sorumlu olan ilkel, dürtüsel ve irrasyonel bilinçdışıdır. Ego, dış fiziksel ve sosyal dünyayı değerlendiren ve buna göre planlar yapan insanların algıladığı “ben”dir.

Süperego, egoya rehberlik eden ahlaki ses ve vicdandır; ihlal etmek suçluluk ve endişe duygularıyla sonuçlanır. Freud, süperegonun çoğunlukla bir kişinin ebeveynlerinin ahlaki standartlarına dayalı olarak yaşamın ilk beş yılında oluştuğuna inanmaktaydı.

Psişik Enerji

Freud, kimliğin, psişik enerjinin temel kaynağı veya tüm zihinsel süreçleri yönlendiren güç olduğunu öne sürdü. Özellikle, libido veya cinsel dürtülerin tüm insan eylemlerini yönlendiren psişik bir enerji olduğuna inanmaktaydı.

Oedipus Kompleksi

Freud, üç ila beş yaşları arasında, gelişim sürecinin normal bir parçası olarak tüm çocukların karşı cinsten ebeveyne cinsel olarak ilgi duyduğunu ve aynı cinsiyetten ebeveynle rekabet içinde olduğunu öne sürdü.

Teori, adını, annesiyle evlenebilmek için babasını öldüren Oedipus’un Yunan efsanesinden almıştır.

Rüya Analizi

Freud, Rüyaların Yorumu adlı kitabında, insanların bir sebepten dolayı rüya gördüğüne inanmaktaydı. Bu sebep, zihnin bilinçaltında mücadele ettiği ve bilinçli olarak başa çıkamadığı sorunlarla başa çıkmaktı.

Rüyalar bir kişinin istekleriyle körüklenmekteydi. Freud ayrıca rüyalarımızı ve anılarımızı analiz ederek, onları şu anki davranışlarımızı ve duygularımızı bilinçaltında etkileyebilecek şekilde anlayabileceğimize inanıyordu.

Freud Ne Zaman ve Nasıl Öldü?

Sigmund Freud, 23 Eylül 1939’da İngiltere’de 83 yaşında öldü. Ölüm sebebi intihardı. Ağız kanseriyle uzun ve acılı bir savaşın ardından doktorundan öldürücü dozda morfin istemişti.

Başlıca Eserleri

  • Rüyaların Yorumu – 1972 (Die Traumdeutung – 1900)
  • Cinsiyet Üzerine Üç Deneme – 1962 (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie – 1905)
  • Totem ve Tabu – 1942 (Totem und Tabu – 1913)
  • Musa ve Tek Tanrıcılık – 1976 (Der Mann Moses und die Monotheistische Religion – 1939)

Yazı Önerisi:
Rene Descartes Kimdir? Hayatı ve Çalışmaları
George Sand Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Kaynak:
Milliyet Büyük Ansiklopedi
https://www.biography.com/scholar/sigmund-freud

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir