Anasayfa » Kimdir? » Aziz Petrus Kimdir? Hristiyanlık için Önemi Nedir?

Aziz Petrus Kimdir? Hristiyanlık için Önemi Nedir?

Hristiyanlık dininde İsa’nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus, Katolik Kilisesine göre de ilk Papa’dır. Bu yazıda Aziz Petrus kimdir daha yakından tanırken Hristiyanlık için önemine de değineceğiz.

Aziz Petrus Kimdir?

Doğum tarihi belli olmayan Aziz Petrus Beytsayda köyünde doğmuştur. Beytsayda köyünün Taberiye Gölü’nün (Celile denizi) kıyısında olduğunu sanılmaktadır. Yuhanna’nın oğlu olan ve Beytsayda’da balıkçılık yaparak geçinen Petrus’un asıl adı Simun‘du.

“Kaya (Taş)” anlamı­na gelen Petrus adı kendisine Hz. İsa tarafından verilmiştir. İsa’nın “sen Petrus’sun (yani taşsın) ve ben kilisemi bu taş üstüne kuracağım” (Matta XVI/18) diyerek görevlendirdiği Petrus on iki havarinin en tanınmışı ve en önemlisidir.

Hristiyanlık için Önemi

Yakup ve Vaftizci Yahya’yla birlikte İsa’ya en yakın havaridir. Zira Petrus onlarla birlikte İsa’nın başlıca mucizelerine tanık olmuştu. İsa tutuklandıktan sonra, tam bir bağlılık sözü vermiş olduğu halde ondan ayrıldı. Ve kendisini üç kez yadsıdı.

Böyle bir tutumu İsa’yı kurtarmak amacıyla benimsemiş olduğu söylenir. Hristiyanlar, İsa’nın dirildiğine ve Petrus’a göründüğüne bu görünmenin de Kilise’nin Petrus’a emanet edildiği anlamına geldiğine inanırlar.

İsa yaşadığı sürece havarilerin sözcüsü olan Petrus, bu görevini İsa’nın dirilişinden sonra da havariler kurulunda sürdürdü. Kurulmakta olan Kilise’nin sözcülüğünü yaptı; Celile, Yahudiye ve Samiriye’deki toplulukları ziyaret etti.

Kendisini üç kez inkâr edip üç kez bağlılığını gösteren Petrus’a İsa “Cennet’in anahtarlarını” teslim etti. Ayrıca Kilise’ye kabul etme ya da Kilise’den çıkarma yetkisini verdi. Petrus bu yetkiyle, pagan olan Cornelius’un kişiliğinde ilk paganları Kilise’ye kabul etmeye başladı ve vaftiz etti. Yahudi olmayanların da Hristiyan toplumuna katılmasına izin verdi.

Aziz Petrus Neden Öldü?

Yahudi kralı Herodes Agrippa’nın H­ristiyan kıyımı sırasında Antakya’ya giden Petrus, Paulus’la karşılaştı. Daha sonra da Roma’ya giderek orada kaldı. Petrus’un ölümünden Yeni Ahit’te söz edilmez. Bununla birlikte, benimsenen inanışa göre M.S. 64 yılı dolaylarında Roma’da din uğruna şehit olmuştur.

Yapılan kazılarda Vatikan tepesindeki bir yere gömüldüğü anlaşıldı. Paganlara Hristiyanlığı öğretme görevini yaptığı sırada Petrus’tan yardım isteyen Paulus da Petrus’un Hristiyan topluluğunun sorumlusu, Kilise’nin yol göstericisi, önderi olduğunu kabul etmiştir.

Birinci yüzyılın sonundan başlayarak Roma Kilisesi, kurucularının olduğu kadar iki büyük havari Petrus ve Paulus’un da izinden yürüdü.

Yazı Önerisi:
Thales Kimdir? Thales’in Hayatı ve Felsefi Görüşü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir