Anasayfa » Kimdir? » Antik Yunan Çağındaki Yedi Bilgeler Kimlerdir?

Antik Yunan Çağındaki Yedi Bilgeler Kimlerdir?

Yedi bilgeler Antik Yunan’ın altın çağı olan Arkaik dönemde (M.Ö. 6-7. yüzyıl) yaşamış yedi bilge adamdı. Bu bilge adamlar filozof, kanun koyucu ve devlet adamıydılar. Bilgelikleri ile antik dünyadan saygı gören bu adamlar Antik Yunan felsefesi ve siyasetinin de öncüleriydiler. Düşüncelerini özdeyişler olarak belirten ve pratik tavsiyeler veren bilgeler Dünya’nın gelişimine katkı sağladılar. Yine de yedi bilgeler ve düşünceleri hakkında çok az şey bilinmekte ve çoğu da yarı efsanevi görülmektedir.

Yunanistan’daki Yedi Bilge Adam

Bilge adamlar fikri muhtemelen Antik Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır. Yedi bilgenin listesi, “Tarihin Babası” Herodot da dahil olmak üzere bazı eski yazarlar tarafından hazırlandı.

Fakat listeye kimlerin dahil edilmesi gerektiği konusunda yazarlar arasında anlaşmazlık vardı. Zira yedi bilge listesinin farklı versiyonları bulunmakta olup, bu listelere yaklaşık 23 erkek dahil edilmiştir.

Yedi kişiden 4’ü her listede kendine yer bulmuştur. Bunlar Priene’li Bias, Atinalı Solon, Miletli Thales ve Midillili Pittacus. Aşağıdaki isimler yedi bilgenin en çok bilinen ve kabul görmüş listesidir.

Priene’li Bias (M.Ö. 6. yüzyıl)

Bias ünlü bir politikacı ve hukukçuydu. Bir avukat olarak ünlendi ve nezaketiyle ünlüydü. Örneğin, en büyük iyiliklerinden biri esir alınan bazı kadınlar için fidye ödeyerek serbest kalmalarını sağladığı efsanedir.

Buna rağmen, “Çoğu erkeğin kötü olduğuna” inanıyordu. Yine de onun hakkında çok az şey bilinmektedir.

Lindoslu Cleobulus (M.Ö. 600’de yaşadı)

Cleobulus, manzum bilmeceleriyle ünlü ve Mısır’da eğitim gördüğüne inanılan bir şairdi. 40 yıl hüküm sürdüğü Rodos kenti Lindos’un tiranı oldu. Ayrıca ünlü şair Cleobulina’nın babasıydı.

Ölçülü olmak en iyi şeydir” sözü en iyi bilinen aforizmasıdır.

Atinalı Solon (M.Ö. 638 – M.Ö. 558)

Solon, büyük bir siyasi ve yasal reformcu olan bir Atinalıydı. Mesela Draco’nun vahşi yasalarını kaldırdı ve borç köleliğini yasaklamaya çalıştı. Reformlarından sonra çok seyahat etti.

Solon genellikle Atina demokrasisinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.

En bilinen sözleri arasında “Aşırıya kaçma” ve “Ölene kadar kimseyi mutlu sayma” vardır.

Spartalı Chilon (M.Ö. 500 civarı)

Chilon, Sparta’nın askerileşmesi ve ünlü savaşçılarının gelişmesinde etkili olan Spartalı bir devlet adamıydı. Ayrıca oğlunun olimpiyatlarda galip geldiğini duyunca sevinçten öldüğü söyleniyor.

Sloganı “İmkansızı arzulamamalısın” idi.

Miletli Thales (M.Ö. 625 – M.Ö. 547)

Thales, İyonya’da yaşamış bilinen ilk bilim adamı ve filozoflardan biridir. İyonya Filozoflar Okulu’nun kurucusu olarak kabul edilir. Thales, dünyayı efsaneler yerine deney ve gözlem kullanarak açıklamaya çalıştı. M.Ö. 585’te bir güneş tutulması öngördü.

Delphi’deki Apollon Kahini’nin dış cephesine kazınmış olan en iyi bildiği söz “Kefil olmak felaket getirir” idi.

Midillili Pittacus (M.Ö. 640- M.Ö. 568)

Midilli adasının hükümdarıydı. Ünlü bir generaldi ve bir zamanlar şehrini bir Atina istilasından kurtarmıştı. Pittacus aynı zamanda bir demokrattı ve daha fakir sınıfları destekliyordu.

En ünlü sözü “Hangi fırsatları seçeceğini bilmelisin” idi.

Korinthli Periander (M.Ö. 627)

Periander, Cypselid Hanedanı’nın bir üyesi ve Korinth şehrinin hükümdarıydı. Yetenekli bir yöneticiydi. Birkaç koloni kurdu ve onun yönetimi altında şehir Altın Çağ yaşadı. Diğer yandan bazı kaynaklarda zalim bir hükümdar olduğu gösterilir.

En ünlü sözü, “Her şeyde öngörü” dür.

Sonuç

Antik Yunan’da efsaneler artık ikna edici olmadığında Yedi Bilgeler sundukları pratik bilgiler ile Odysseus gibi figürlerin yerini aldılar.

Zira bilgileri ve sözleri Yunan sosyal normlarını ve kültürel değerlerini somutlaştırdı.

Yazı Önerisi:
Akropolis (Akropol) Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir