Hz. Yusuf’un Hayatı ve Hikayesi

İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olan Hz Yusuf (A.S.) dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzelliği ile meşhurdur. Allah (c.c) tarafından kendisine rüya yorumlama yeteneği verilmiştir. Kardeşlerinin kıskanıp kuyuya attıkları Hz. Yusuf’un kıssası Kur’an’ın “Yusuf” suresiyle Tevrat’ın “Tekvin” bölümlerinde anlatılır. Hatta Kur’an’da kıssaların en güzeli olarak ifade edilmiştir: “Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler için ibretler vardır“. Bu yazıda Hz Yusuf’un hayatı ve kıssası ile Hz Yusuf ve Züleyha hikayesi üzerine kısaca bilgi vereceğiz.

Hz Yusuf Kimdir? Hz Yusuf’un Hayatı ve Kıssası

İbrani peygamberi Hz. Yusuf M.Ö. 1592 yılında “Kenan” ilinde doğmuştur. Kenan ili (diyarı) günümüzde Filistin, İsrail ve Lübnan toprakları ile Mısır ve Suriye’nin kıyı kesimlerini kapsar. Kur’an’da anlatıldığı biçimiyle Yusuf, Yakup peygamberin en sevdiği oğludur. Tevrat’ta annesinin adının Rahel olduğu belirtilmiştir.

Yusuf bir gece düşünde Güneş’in, Ay’ın ve on bir yıldızın kendisine secde ettiğini görür ve düşünü babasına anlatır. Babası bu düşü kardeşlerine anlatmamasını, çünkü kendisine peygamberlik ve düş yorumlama yeteneği bağışlandığını söyler.

Ama Yusuf bu uyarıyı unutarak kardeşlerine anlatır. Kardeşleri, Yusuf’u kıskançlıkları nedeniyle gezintiye çıkarıp bir kuyuya atarak ölüme terk ettiler. Babaları Yakup’a, kardeşlerini bir kurdun öldürdüğünü söyleyerek, bir kuzunun kanına buladıkları gömleği gösterirler. Yakup’un ağlamaktan gözleri kör olur.

Bu arada, kuyuya su almaya gelen kervancılar, Yusuf’un sesini duyarak onu kurtarırlar ve Mısır’a götürerek bir zengine köle olarak satarlar. Yusuf, efendisinin yanında büyür ve çok güzel bir delikanlı olur.

Efendisinin karısı Züleyha (Ya da Zeliha) Yusuf’a aşık olur. Yusuf onun sevişme önerisini geri çevirince de delikanlının kendisine saldırdığını söyleyerek onu tutuklatır. Yusuf, zindanda kimi tutukluların düşlerini yorumlar; söyledikleri gerçekleşince de ün kazanır.

Firavun’un Rüyası

Bir gün firavun, düşünde yedi cılız ineğin yedi semiz ineği, yedi kuru başağın da yedi yeşil başağı yediğini görür. Hiçbir yorumcu bu düşü açıklayamaz.

Yusuf’un yorumcu olarak ününü duyan bir görevli, zindana giderek firavunun düşünü yorumlamasını ister. Yusuf, yedi yıllık bolluğu yedi yıllık bir kıtlığın izleyeceğini, bu nedenle önlem alınmasını söyler.

Bu yorumu duyan firavun, Yusuf’u danışman olarak atar. Yusuf ise saldırı olayında suçsuzluğunun ortaya çıkarılmasını ister. Bunun üzerine Züleyha, Yusuf’un masum olduğunu, asıl suçlunun kendisi olduğunu açıklar.

Zindandan çıkan Yusuf, kıtlığa önlem olarak buğdayların depolanmasını sağlar. Kıtlık başlayınca buğday almak için Mısır’a gelenler arasında kardeşleri de vardır. Yusuf onları bağışlar, gönderdiği gömleği gözlerine süren Yakup’un gözleri açılır. Kardeşleri Yakup’a olanları açıklarlar ve Yakup, ailesini alarak Mısır’a göçer.

Kur’an-ı Kerim’de ismi 27 defa geçen Hz Yusuf Mısır’da ölmüştür. Hz. Yusuf’un İslam kaynaklarına göre 120 yaşında öldüğü söylenmektedir. Tevrat’a göre ise 110 yaşında vefat etmiştir.

“Kurt: Bu anlattığınız ben değilim. Yusuf’u ben nasıl yerim diye ağlamaya başladı”. Nazan Bekiroğlu çok beğendiğim eseri Yusuf ile Züleyha‘da Hz Yusuf’un hikayesini çok güzel bir dille anlatıyor. Hz. Yusuf’un hikayesi hiç bu kadar güzel bir dille anlatılmamıştır galiba.

Güzellik Simgesi Hz. Yusuf

Yusuf Peygamberin bu dokunaklı öyküsü, Doğu ve Batı sanatını etkilemiştir. Zira Divan Edebiyatında Yusuf ile Züleyha arasındaki oluşları konu olan mesneviler yazılmıştır. Bu mesnevi ozanlarının başlıcaları Şeyhat Hamza, Ali, Darir, Ahmedi, Hamdullah Hamdi, Kemalpaşazade ve Taşlıcalı Yahya’dır.

Yusuf’un güzellik simgesi oluşu, Yakup’un acıdan gözlerinin kör olması, Züleyha’nın cinsel tutkusu divan edebiyatında kullanılan başlıca motiflerdir.

Ülkemizde de oldukça popüler olan İran yapımı televizyon dizisinde de Hz Yusuf’un hayatı anlatılmaktadır.

Yazı Önerisi:
Cebir Biliminin Babası Harezmi Kimdir?

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hz Yusuf (A.S.) kimdir?

Allah (c.c) tarafından kendisine rüya yorumlama yeteneği verilen, bu sebeple kıskanç kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber. Yakup Peygamberin oğlu olan Hz Yusuf dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzelliği ile meşhurdur.

Hz Yusuf nerede doğdu?

H. Yusuf M.Ö. 1592 yılında “Kenan” ilinde doğmuştur.

Hz Yusuf’un mucizeleri nelerdir?

Hz Yusuf’un en büyük mucizesi rüya yorumlama yeteneğidir.
Ağaç yapraklarından kumaş elde etmiştir.
Yüzü güneş gibi nurlu olan Hz Yusuf’un güzelliği ile kör insanların gözleri açılırdı.

Hz Yusuf hangi kavme gönderildi?

İsrailoğullarına gönderilmiştir.

Hz Yusuf kaç yaşında öldü?

Bazı İslam kaynaklarına göre 120 yaşında, Tevrat’a göre ise 110 yaşında Mısır’da ölmüştür.

Yorum yapın