Anasayfa » Kimdir? » Türk Beşleri Kimlerdir? Özellikleri Nelerdir?

Türk Beşleri Kimlerdir? Özellikleri Nelerdir?

Türk müzik araştırmacısı ve bestecisi Halil Bedii Yönetken (1901-1968) tarafından, beş Türk bestecisine (ilk kuşak Cumhuriyet bestecileri) verilen isimdir. İsim, folklordan kaynaklanarak çalışmalar yapmış olan Rus Beşleri’ne öykünerek konulmuştur. Bu yazıda Türk Beşleri kimlerdir, özellikleri, amaçları ve eserleri hakkında derlediğimiz kısa bilgileri paylaşacağız.

Türk Beşleri Kimlerdir? Türk Beşlerinin İsimleri

Aynı zamanda ilk kuşak Cumhuriyet bestecileri olarak da bilinen grubun en önemli adları Türk Beşleri diye anıldılar. Türk Beşlerinin isimleri şunlardır:

  • Cemal Reşit Rey (25.10.1904-07.10.1985)
  • Haşan Ferit Alnar (11.03.1906-27.07.1978)
  • Ulvi Cemal Erkin (14.03.1906- 15.09.1972)
  • Ahmet Adnan Saygun (07.09.1907-06.01.1991)
  • Necil Kazım Akses (06.05.1908- 16.02.1999)

Türk Beşlerinin Özellikleri

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze değin genelde üç besteci kuşağı yetişti. 20. yüzyılın ilk 10 yılı içinde doğmuş olan ilk kuşak besteciler Batı’nın değişik konservatuvarlarında yetişmişlerdi. Bu besteciler Türkiye’de müzik devriminin düşünsel ve uygulayıcı gövdesini oluşturdular. Ayrıca çeşitli müzik akımlarının etkisinde yapıt veren sanatçılardı.

İlk kuşak bestecilerin aralarında önemli üslup ve anlayış farkları bulunmaktaydı. Buna rağmen onları birleştiren bir nitelik vardı. O da yapıtlarında özellikle halk müziğinden yararlanarak ulusal bir okul kurma çabasıydı. Bu yapıtları değişik ölçülerde ve farklı yaklaşımlarda olsa dahi bu durum yine de geçerli idi.

Türk Beşlerinin Amaçları

Cumhuriyet’ten sonra Avrupa’da eğitim görmüş genç müzikçiler yurda döndüler. Bu kişiler Atatürk’ün isteği üzerine kurulmuş yeni müzik kurumlarında öğretmenlik görevi almışlardı.

Yazı Önerisi: Atatürk ve Köy İmamı: Hocam Yolculuk Ne Tarafa?

O güne kadar Türk Müziği tek sesli geleneğinde idi. Türk Müziğini çağdaş tekniklerle çok seslendirme çabaları bu ilk kuşak Cumhuriyet bestecileriyle başlamıştır. Önceleri halk ezgilerini ya da makamsal müziğin ezgilerini doğrudan çok seslendirme çalışmalarıyla başlayan besteler, giderek özgün yapıtların doğmasına yol açmıştır.

Türk Beşleri olarak bilinen topluluk, aslında bir arada çalışmalar yapmış, ya da belli bir okul kurmak, bir akım yaratmak amacıyla birleşmiş besteciler değildir. Rus Beşleri’ne benzetilen bu beş Türk besteci gerçekte, Fransız Altıları gibi, ortak bir estetik anlayış çevresinde bir araya gelen müzikçiler değildi. Daha çok yeni kurulan Cumhuriyet rejiminin resmi müzik politikasını gerçekleştirmeye girişmişlerdi.

Türk Beşlerinin her biri ayrı ayrı çalışmıştır. Ancak folklordan kaynaklanmak gibi bir ortak özellik ve çok seslilik konusunda öncü olma nitelikleri vardır. Bu sebeple müzik tarihimizde bir arada anılmalarına neden olmuştur.

Türk Beşlerinin Eserleri

Cemal Reşit Rey: Cumhuriyetin 10. Yıl marşı ile Lüküs Hayat, Deli Dolu, İstanbul Masalı, Hava Cıva, Saz Caz, Maskara, Yaygara, Balon Dünya operetleri ve Adalar Revüsü, Aldırma müzikalleri önemli eserleri arasındadır.

Hasan Ferit Alnar: Türk süiti, İstanbul süiti, Viyolonsel Konçertosu, Kanun Konçertosu.

Ulvi Cemal Erkin: Piyano Konçertosu, Köçekçe (süit), Birinci Senfoni, İkinci Senfoni, 5 Damla, Keloğlan (bale).

Ahmet Adnan Saygun: Yunus Emre Oratoryosu, Taş Bebek operası, Bir Orman Masalı (süit), Kerem (opera), Gılgamış (Opera)

Necil Kazım Akses: Çiftetelli, Minyatürler, Ankara Kalesi, Viyola Konçertosu, Atatürk Diyor ki.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir